birinci dünya savaşı'nda almanya'nın islam stratejisi
: 7.0 /10 ( 1 Üye)

Şah @Şah

birinci dünya savaşı'ndaki türk-alman müttefikliğinin türkiye'de az bilinen bir veçhesini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, almanya' nın 1914 - 1918 yılları arasında süren savaşta uyguladığı islam stratejisinin sivil yönünü ve bunun türk - alman ittifakı içindeki uygulamalarını ele alıyor. bu uygulamaların ilki, istanbul'da da bir yapılanmaya giden ve içerisinde osmanlı devleti tarafından görevlendirilen mehmed akif, şeyh salih tunusi, abdürreşid ibrahim ve halim sabit gibi önemli şahsiyetlerin de yer aldığı şark istihbarat birimi' nin teşkilidir. bir diğeri ise itilaf devletleri safında savaşırken esir edilen müslüman askerlerin müttefikler safında savaşmasını temin etmeye yönelik olarak oluşturulan müslüman esir kamplarıdır. türk ve alman arşiv kaynaklarından yararlanılarak kaleme alınan bu eser, birinci dünya savaşı'nın çok az bilinen bir yönünü açığa çıkarıyor ve osmanlı sultanının halife sıfatıyla ilan ettiği cihad - ı ekber ve cihad ilanının bir sonucu olarak uygulanan islâmcılık politikaları ile ilgili yeni çıkarımlar yapmaya imkân sağlıyor.

05 Eylül 2013 23:06

kadir kon

Maalesef henüz kadir kon ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle