evrim teorisi felsefe ve tanrı
: - /10 ( Üye)

hirurg @hirurg

evrim teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? platon'un, aristoteles'in, leibniz'in, hume'un, kant'ın, popper'in, kuhn'ın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? evrim teorisi'nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir? tanrı'nın var olup olmadığı meselesiyle evrirn teorisi'nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? tanrı'nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım deliline, evrim teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islamiyetin, hıristiyanlığın ve yahudiliğin teolojileri gerçekten de evrim teorisi'nin reddedilmesini gerektiriyor mu? bunlar ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, farklı alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir ama bu dileği yerine getiren çalışma sayısı gerçekten de çok azdır. söz konusu olan evrim teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik açıdan ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına cevap veriliyor.

17 Nisan 2015 15:35

caner taslaman

Maalesef henüz caner taslaman ait eklenmiş başka bir kitap yoktur. Ekleyen olmak isterseniz Hemen Kitap Ekle